Baby Full Month Gift Box : The Essential

$13.80

Minimum order of 12 boxes

Box content:

  • 2 Red Eggs
  • 2 Ang Ku Kueh / Ang Yee
  • 2 Yi Bua
  • 6 Mochi / 2 Nonya Kueh / Glutinous Rice
  • 1 Customised Greeting Card

Ang Ku Kueh / Ang Yee : Peanut / Mung Bean

Nonya Kueh : Kueh Lapis Sagu / Kueh Salat

Category:
Shopping Cart